01344603369 - 09112820122

برنج چگونه رشد می کند؟

برنج چگونه رشد می کند؟ ما ایرانیان با خرید برنج ایرانی عطر و طعم دلنشینی را به فضای منزل و سفره های خود می آوریم و تقریبا نزد یک ایرانی هیچ برنجی جز برنج محصول کشورش نمی توانند محبوب باشد. با ما همراه باشید تا مراحل رشد این محصول محبوب و خوش عطر را برای شما شرح دهیم.

کیفیت و انتخاب دانه

دانه برنج یک محصول زنده است که باید بزرگ، برداشت شده و به درستی فرآوری شود تا توانایی عملکرد هر نوع برنج را درک کند. دانه های برنج با کیفیت بالا می توانند عملکرد را بین ۵ تا۲۰٪ افزایش دهند. استفاده از دانه های مناسب باعث افزایش میزان جوانه زنی، افزایش محصول برتر، کاهش مجدد بوته ها، انقباض گیاهان یکنواخت و رشد سریع تر محصولات زراعی می شود. رشد شدید در مراحل اولیه باعث کاهش مشکلات علف های هرز و افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری های حشرات می شود. تمام این عوامل باعث افزایش عملکرد و تولید مزرعه برنج می شود.
دانه های خوب و خالص (از نوع انتخابی)، کامل و یکنواخت در اندازه یکسان، قابل انعطاف (بیش از ۸۰٪ جوانه زدگی با قدرت قوی گیاه)، و بدون دانه های علف های هرز، بیماری های بذر، بیماری های پاتوژنزها ، حشرات، و یا مواد دیگر است.
انتخاب دانه از انواع مناسب برنج که مناسب محیط باشد، رشد می کند و اطمینان از اینکه انتخاب دانه از این گونه ها از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار است، اولین گام ضروری در تولید برنج است تا محصول به مرحله خرید برنج ایرانی برسد.

آمادگی زمین

قبل از کاشت برنج ، خاک محل کاشت (مزرعه) باید در بهترین شرایط فیزیکی برای رشد محصول باشد و سطح خاک باید مسطح باشد. آماده سازی زمین شامل شخم زدن جدول بندی کردن، مخلوط کردن سطح خاک است.
نشاء اجازه می دهد که بذر ها در عمق درست کاشته شوند و همچنین به کنترل علف های هرز کمک می کند. کشاورزان می توانند بذر خود را با استفاده از دست و تجهیزات دیگر به زمین بکارند یا از حیوانات پیشقدم مانند گاو یا تراکتور و ماشین آلات دیگر کمک می گیرند.

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

استقرار محصول

دو روش اصلی برای کاشت برنج عبارتند از پیوند و کاشت مستقیم است.
از روش پیوند بیشتر در آسیا استفاده می شود. نهال های زودرس از یک بذر دانه به مزرعه منتقل می شوند. این روش یک روش موثر برای کنترل علف های هرز است، اما نیاز به کار بیشتر دارد. نهال می تواند توسط دستگاه یا دست پیوند یابد.
کاشت مستقیم شامل پخش دانه های خشک و دانه های پیش از جوانه زدن و نهال ها با دست یا کاشت آنها از طریق ماشین است. در اکوسیستم های بارندگی و عمیق آب، بذر خشک به صورت دستی بر روی سطح خاک پخش می شود و سپس به وسیله شخم زدن در حالی که خاک هنوز خشک است. در مناطق آبیاری، بذر به طور معمول قبل از پخش شدن قبل از جوانه زدن است.

برنج چگونه رشد می کند؟

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

برنج چگونه رشد می کند؟

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

استفاده و مدیریت آب

برنج کشت شده بسیار حساس به کمبود آب است. برای اطمینان از آب کافی، بیشتر کشاورزان برنج به دنبال حفظ شرایط آب در حوزه خود هستند. مدیریت آب خوب در برنج نیمه زمین تمرکز بر شیوه هایی است که باعث صرفه جویی در آب و حصول اطمینان از آب کافی برای محصول می شود.
در محیط های بارانی زمانی که میزان آب کافی برای تولید برنج در دسترس نیست، مجموعه ای از گزینه ها برای کمک به کشاورزان در مقابله با کم آبی در دسترس هستند. این گزینه ها شامل آمادگی صحیح زمین و فعالیت های قبل از کاشت به دنبال تکنیک هایی مانند کشت خاک اشباع شده، خیساندن و خشک کردن جایگزین مالچ کردن و استفاده از برنج هوازی است که می تواند با شرایط خشکشویی مواجه شود.

برنج چگونه رشد می کند؟

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مدیریت تغذیه

مدیریت مواد مغذی در هر مرحله رشد، گیاه برنج دارای نیازهای غذایی خاصی است. این باعث می شود که مدیریت مواد مغذی یک جنبه حیاتی از کشاورزی برنج باشد.
خصوصیات منحصر به فرد خاک های سیل شده باعث می شود برنج از هر محصول دیگر متفاوت باشد. به دلیل سیل طولانی مدت در مزارع برنج، کشاورزان قادر به نگهداری مواد آلی خاک هستند و همچنین دریافت نیتروژن آزاد از منابع بیولوژیکی را دریافت می کنند که به این معنی است که نیازمند کود نیتروژن کم یا بدون نیاز به نگهداری محصول هستند. با این حال، کشاورزان می توانند به شرایط ویژه ای برای مدیریت عملکرد مواد مغذی برای افزایش عملکرد مناسب را تنظیم کنند.

سلامت محصول

گیاه برنج دارای مجموعه ای از “آفت ها” در این زمینه است. این شامل جوندگان، حشرات مضر، ویروس ها، بیماری ها و علف های هرز است. کشاورزان علف های هرز را از طریق مدیریت آب و آماده سازی زمین، با وجین دست و در بعضی موارد کاربرد علف کش را مدیریت می کنند. درک تعاملات بین آفات، دشمنان طبیعی، گیاهان میزبان، سایر ارگانیزم ها و محیط زیست، به کشاورزان اجازه می دهد تا تعیین کنند که آیا ممکن است نیاز به مدیریت آفت باشد.

اجتناب از شرایطی که ممکن است آفات را برای انطباق و رشد در یک اکوسیستم خاص کمک کند، به شناسایی پیوندهای ضعیف در چرخه زندگی آفات کمک می کند و بنابراین عوامل را می توان برای مدیریت آنها مورد استفاده قرار داد. حفظ اکوسیستم های طبیعی به طوری که شکارچیان و دشمنان طبیعی آفات و بیماری ها در فراوان نگهداری می شوند همچنین می توانند به کاهش تعداد آفت ها کمک کنند.

برنج چگونه رشد می کند؟

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

بهترین برنج های ایرانی را در برنج تالش بیابید.

محصول

برداشت محصول فرایند جمع آوری محصول برنج بالغ از مزرعه است. بسته به نوع تنوع، محصول برنج معمولا در حدود ۱۰۵-۱۵۰ روز پس از کاشت محصول به ثمر می رسد. فعالیت های برداشت شامل برداشت، کامپاین زدن، کیسه زدن، تمیز کردن و حمل و نقل است. روش های برداشت خوب به حداکثر رساندن عملکرد دانه و به حداقل رساندن آسیب و خراب شدن دانه ها کمک می کنند.

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

برنج چگونه رشد می کند؟

برداشت می تواند به صورت دستی یا مکانیکی انجام شود:
برداشت دستی در سراسر آسیا رایج است. این روش شامل برش محصول برنج با ابزار دست ساده مانند درو و داس است. برداشت دستی بسیار موثر است هنگامی که یک محصول رسیده است، با این حال، کار فشرده است. برداشت دستی به ۴۰ تا ۸۰ ساعت در هر هکتار نیاز دارد و برای جمع آوری و برداشت محصول دستی، کار اضافی انجام می شود.

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

برداشت مکانیکی با استفاده از دستگاه بخور صورت می گیرد. این روش به دلیل در دسترس نبودن و هزینه ی ماشین آلات، خیلی رایج نیست. یکی از مشکلات دستگاه بخور خشک کردن محصول بعد از برداشت است. در صورتی که خشکن در دسترس نباشد محصول برداشت شده در این روش تغییر رنگ داده و از کیفیت محصول کاسته می شود. مزایایی این روش تجمیع چند کار در یک کار است برای مثال کارهایی که دستگاه بخور انجام می دهد عبارتند از درو کردن، جدا کردن محصول از خوشه، کیسه زدن است زمان درو و نیروی انسانی نیز از مهمترین مزایای این روش محسوب می شود. مدت زمانی را که در روش دستی با ۱۰ نیروی انسانی طی ۳ روز برداشت می شود در روش مکانیکی تنها در ۶ یا ۷ ساعت انجام می گیرد. با این حال کشاورزان کمتر از این روش برداشت استفاده می کنند. دلیل استفاده از این روش را نیز می توان قیمت پایین محصول برداشت شده است. قیمت جهت سهولت در خرید برنج ایرانی کنترل می شود و پایین می آید. با خرید برنج ایرانی علاوه بر این که سلامت و عطر و طعم دلنشین را می خرید به کشاورزان فعال در این زمینه امکان فعالیت بیشتر و تولید محصول با کیفیت تر را داده اید.

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

مراحل رشد تا خرید برنج ایرانی

برنج ایرانی اصیل و بدون هرگونه سم را از فروشگاه برنج تالش بخواهید .

اشتراک در تلگرام

اگه میخواید کلی محتوای آموزنده و مفید رو از دست ندید همین حالا در کانال تلگرام ما عضو بشید

اگه میخواید دوستانتون رو به کانال ما دعوت کنید فقط کافیه شماره تلگرام و یا ای دی تلگرام دوستاتون رو در بخش زیر وارد کنید تا از اون ها دعوت بشه در کانال ما عضو بشن