01344603369 - 09112820122

ادوات کشاورزی

کمباین برداشت برنج

کمباین برداشت برنج

ناموجود

کمباین برداشت برنج یا به گویش محلی تانک و یا دستگاه بخور. یکی از پرکاربردترین دستگاه های کشاورزی که طی سالهای اخیر وارد بازار ایران شده و اغلب در استان های گیلان و مازندران در مزارع برنج به کار گرفته می شود.