01344603369 - 09112820122

برنج ایرانی

برنج ۲۰ درصد خرد

برنج ۲۰ درصد خرد

قیمت : 250,000 تومان

این محصول به ازای هر ۱۰ کیلو برنج ۲۰ درصد برنج شکسته دارد. قیمت این محصول اقتصادی و مقرون به صرفه است. همچنین این محصول دارای عطر و طعم برنج درجه یک را دارد.

مشاهده توضیحات
برنج هاشمی۱۵ درصد خرد

برنج هاشمی۱۵ درصد خرد

قیمت : 255,000 تومان

این محصول به ازای هر ۱۰ کیلو برنج ۱۵ درصد برنج شکسته دارد. این محصول به دلیل شکسته بودن قیمت نسبتا پایین تری از برنج تمام الک دارد.

مشاهده توضیحات