01344603369 - 09112820122

برنج طارم درجه یک

برنج طارم

برنج طارم

قیمت : 330,000 تومان

این محصول خوش پخت حاصل دست رنج کشاورزان گیلانی بوده و هم طراز با برنج هاشمی است. البته این نوع برنج ایرانی در شهرستان تالش و بخش پره سر نیز کشت می شود.

مشاهده توضیحات