01344603369 - 09112820122

خرید آرد برنج

آرد برنج

آرد برنج

قیمت : 150,000 تومان

ارد برنج تهیه شده از برنج شکسته هاشمی. برنج ارد شده ابتدا توسط دستگاه سورت پاک شده سپس با آب شسته شده بعد تبدیل به آرد می شود. این محصول ما عاری از گلوتن است.

مشاهده توضیحات