01344603369 - 09112820122

سایت فروش برنج

آرد برنج

آرد برنج

قیمت : 150,000 تومان

ارد برنج تهیه شده از برنج شکسته هاشمی. برنج ارد شده ابتدا توسط دستگاه سورت پاک شده سپس با آب شسته شده بعد تبدیل به آرد می شود. این محصول ما عاری از گلوتن است.

مشاهده توضیحات
برنج راتون هاشمی

برنج راتون هاشمی

ناموجود

برنج راتون یا برنج کشت دوم. برنج کشت دوم هر ساله پس از برداشت کشت اول کشت می شود. کشاورزان بیشتر مزارع برنج هاشمی را برای کشت دوم آماده سازی می کنند. برنج راتون به دلیل برداشت کم در هکتار قیمت بالای نسبت به سایر محصولات دارد.