01344603369 - 09112820122

عالی ترین برنج

برنج هاشمی۱۵ درصد خرد

برنج هاشمی۱۵ درصد خرد

قیمت : 255,000 تومان

این محصول به ازای هر ۱۰ کیلو برنج ۱۵ درصد برنج شکسته دارد. این محصول به دلیل شکسته بودن قیمت نسبتا پایین تری از برنج تمام الک دارد.

مشاهده توضیحات