01344603369 - 09112820122

فروشگاه اینترنتی تالش

برنج راتون هاشمی

برنج راتون هاشمی

ناموجود

برنج راتون یا برنج کشت دوم. برنج کشت دوم هر ساله پس از برداشت کشت اول کشت می شود. کشاورزان بیشتر مزارع برنج هاشمی را برای کشت دوم آماده سازی می کنند. برنج راتون به دلیل برداشت کم در هکتار قیمت بالای نسبت به سایر محصولات دارد.