01344603369 - 09112820122

فروش برنج راتون درجه یک

برنج راتون هاشمی

برنج راتون هاشمی

قیمت : 240,000 تومان

این نوع برنج همان برنج هاشمی میباشد که پس از برداشت اولیه برنج مجدد میروید و بدون استفاده از سم و کود به عمل آمده و ارگانیک میباشد.در ادامه کامل شرح داده شده است

مشاهده توضیحات